You are currently browsing the category archive for the ‘Uncategorized’ category.

Älskar människan, trots vår dumhet att hela tiden axla över vårt ansvar till livet på imbecilla politiker,  som sen gör sig besväret att skydda oss ifrån allt ont. Är det inte islamister, terrorister eller de socialt konstruerade våldsamma männen, så är det en nedfallande himmel som de påstås kunna skydda oss emot. Kommer vi dock på tanken att ta ansvaret för våra liv själva och även skydda oss mot all det onda själva så fyller de ju ingen funktion. Ge dem ingen funktion,, ta bort dem ur min åsyn 😉

När ska vi inse att politiker är onödiga och för länge sen förlorat insikten om hur man bygger ett demokratiskt samhälle. Det vi istället behöver är riktiga demokrater och som ger fan i att bli maktfullkomliga besserwissrar.. Demokrati är inte så svårt, det är helt upp till oss vi vill vara med och skapa en eller inte. Till att börja med kan vi alla börja se på varandra för vad vi faktiskt är, endast människor. Existerar ingenting annat utan det är endast skapat av de dogmer, tankemönster och regler som vi trott att vi behöver för att forma oss en identitet.

Mer behövs inte, vi behöver inga politiker eller politiska ideologier till det, utan det enda som krävs är att vi har modet att se människan som bor bakom alla de fasader som många väljer att klistra sig själva och som andra valt att klistra dit . Man vill vara någon och tillhöra någon,  helst något betydande då som då bekräftas av andra omkring.

Annonser

Vägen för att nå gud tror jag inte är lång, utan bara svår att se. (Jag pratar inte om gud på det sätt vi vanligtvis tvingar oss att se på gud, utan som någonting som bor inom oss och som är hela essensen av vårt väsen) Saker står i vägen, tidigare generationer, historia, kunskap och fram för allt relationer står i vägen. Gud ser vi då vi är små, men vartefter vi växer upp så förlorar vi mer och mer kontakt med vår gud och detta gör oss inte bara till slavar, utan också till någonting annat än det vi egentligen är.  Vi får t.ex. lära oss att  kärlek är si eller så genom att se på andra, inte genom att ta det vi redan har och forma vår värld utefter vår egen kärlek.  Allting vi lär oss är små små steg där vi mer och mer förlorar kontakten med oss själva och blir till det som andra förväntar sig att vi ska vara. Små fragment av alla de människor vi någonsin kommit i kontakt med och som vi också ärvt ifrån alla tidigare generationer.

Rätt som det är brister det bara, bördan blir helt enkelt för tung att bära. Ingen klarar av att bära mänsklighetens samlade smärta på sina axlar och kommer antingen att fastna i det eller också bryta sig ur sitt andliga fängelse och starta sitt liv som pånyttfödd. I mitt fall så fastnade jag helt i en tidigare relation som tog alla min energi, vilja och allting  jag sa eller gjorde bottnade på ett eller annat sätt i denna sjuka relation. Vet inte hur länge, men vet att just denna relation var mer som en tung sten som jag burit med mig genom hela mitt ”vuxna” liv och som egentligen inte var bunden till någon person. En sten där jag gottade mig i min egen ömkan, martyrskap och som jag vårdat, tagit hand om och gjort till någonting som endast var mitt. Ingen annan kunde ta den, ingen kunde bryta sig in och alla försök till att komma in där förtärkte istället min bild av att det var någonting som jag måste försvara till min sista blodsdroppe. Stenen blev helt enkelt tyngre och tyngre och fler lager av självförnekelse byggdes på ju äldre jag blev.

Nu känns det som jag står vid ett vägskäl och tom. tagit ett första steg ut i en helt outforskad värld. Energin har sakta återvänt, nyfikenheten har det också.  Stenen jag burit på genom hela mitt liv är troligen på väg bort för att aldrig återvända.  Visst, ont gör det fortfarande och mycket arbete är det säkert kvar, men det lilla rum jag tidigare fyllt endast med smärta håller numera på att fyllas med någonting som jag tror denna värld, istället för att vilja slå sönder, kommer att omfamna och ge kärlek, vilket egentligen alltid varit mitt huvudsakliga mål.

”The first thing to be understood is what ego is. A child is born. A child is born without any knowledge, any consciousness of his own self. And when a child is born the first thing he becomes aware of is not himself; the first thing he becomes aware of is the other. It is natural, because the eyes open outwards, the hands touch others, the ears listen to others, the tongue tastes food and the nose smells the outside. All these senses open outwards.

That is what birth means. Birth means coming into this world, the world of the outside. So when a child is born, he is born into this world. He opens his eyes, sees others. ‘Other’ means the thou. He becomes aware of the mother first. Then, by and by, he becomes aware of his own body. That too is the other, that too belongs to the world. He is hungry and he feels the body; his need is satisfied, he forgets the body.

 This is how a child grows. First he becomes aware of you, thou, other, and then by and by, in contrast to you, thou, he becomes aware of himself.

 This awareness is a reflected awareness. He is not aware of who he is. He is simply aware of the mother and what she thinks about him. If she smiles, if she appreciates the child, if she says, ”You are beautiful,” if she hugs and kisses him, the child feels good about himself. Now an ego is born.

 Through appreciation, love, care, he feels he is good, he feels he is valuable, he feels he has some significance.

A center is born.

But this center is a reflected center. It is not his real being. He does not know who he is; he simply knows what others think about him. And this is the ego: the reflection, what others think. If nobody thinks that he is of any use, nobody appreciates him, nobody smiles, then too an ego is born: an ill ego; sad, rejected, like a wound; feeling inferior, worthless. This too is the ego. This too is a reflection.

First the mother – and mother means the world in the beginning. Then others will join the mother, and the world goes on growing. And the more the world grows, the more complex the ego becomes, because many others’ opinions are reflected.

The ego is an accumulated phenomenon, a by-product of living with others. If a child lives totally alone, he will never come to grow an ego. But that is not going to help. He will remain like an animal. That doesn’t mean that he will come to know the real self, no.

 The real can be known only through the false, so the ego is a must. One has to pass through it. It is a discipline. The real can be known only through the illusion. You cannot know the truth directly. First you have to know that which is not true. First you have to encounter the untrue. Through that encounter you become capable of knowing the truth. If you know the false as the false, truth will dawn upon you.

 Ego is a need; it is a social need, it is a social by-product. The society means all that is around you – not you, but all that is around you. All, minus you, is the society. And everybody reflects. You will go to school and the teacher will reflect who you are. You will be in friendship with other children and they will reflect who you are. By and by, everybody is adding to your ego, and everybody is trying to modify it in such a way that you don’t become a problem to the society.

They are not concerned with you.

They are concerned with the society.

 Society is concerned with itself, and that’s how it should be.”

http://deoxy.org/egofalse.htm

Förhoppningsvis når allt fler människor insikt så att vi själva kan börja skapa en framtid där vi verkligen lever.

Vi är våra egon. Jaget är dock din verkliga existens och din identitet och den ända vägen att välja till att uppnå vad vi kallar att leva.  Se gärna filmen och sprid den vidare  överallt.

http://www.collective-evolution.com/2009/10/16/the-ego-video/

Idag har vi fått ett kraftfullt verktyg i våra händer som vi kan använda för att skapa bättre demokratier än vad vi har idag. Helt befriat ifrån ekonomiska och politiska, intellktuella hierarkier och det är också de som sitter i toppen av dessa hierakier alla gapar högt om faran med Internet och tom. försöker stänga ner delar av det. Rädda Internet och värna demokratins och människans  utveckling och det gör man genom att rösta pirat.

Kategorier

Annonser