Älskar människan, trots vår dumhet att hela tiden axla över vårt ansvar till livet på imbecilla politiker,  som sen gör sig besväret att skydda oss ifrån allt ont. Är det inte islamister, terrorister eller de socialt konstruerade våldsamma männen, så är det en nedfallande himmel som de påstås kunna skydda oss emot. Kommer vi dock på tanken att ta ansvaret för våra liv själva och även skydda oss mot all det onda själva så fyller de ju ingen funktion. Ge dem ingen funktion,, ta bort dem ur min åsyn 😉

När ska vi inse att politiker är onödiga och för länge sen förlorat insikten om hur man bygger ett demokratiskt samhälle. Det vi istället behöver är riktiga demokrater och som ger fan i att bli maktfullkomliga besserwissrar.. Demokrati är inte så svårt, det är helt upp till oss vi vill vara med och skapa en eller inte. Till att börja med kan vi alla börja se på varandra för vad vi faktiskt är, endast människor. Existerar ingenting annat utan det är endast skapat av de dogmer, tankemönster och regler som vi trott att vi behöver för att forma oss en identitet.

Mer behövs inte, vi behöver inga politiker eller politiska ideologier till det, utan det enda som krävs är att vi har modet att se människan som bor bakom alla de fasader som många väljer att klistra sig själva och som andra valt att klistra dit . Man vill vara någon och tillhöra någon,  helst något betydande då som då bekräftas av andra omkring.

Annonser